Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Patrycja Elżbieta Ciosek-Skibińska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
patrycja.skibinska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok 20 w Katedrze Biotechnologii Medycznej,
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Jonowrażliwe nano- i mikrosfery – tworzenie, charakteryzacja i badanie właściwości sensorycznych. W ciągu ostatnich lat nanotechnologia wypracowała szereg narzędzi umożliwiających tworzenie, badanie, oraz poznawanie potencjalnych aplikacji szeregu nanomateriałów, z których coraz częściej korzystamy w życiu codziennym. Jednym z obszarów badawczych intensywnie eksplorowanych obecnie są zastosowania biomedyczne nanomateriałów, w tym wykorzystanie ich wrażliwości na ich mikrośrodowisko, co skutkuje możliwością detekcji i kwantyfikacji szeregu bioanlitow oraz możliwością bioobrazowania in vivo i in vitro. Celem doktoratu będzie projektowanie jonowrażliwych nano- i mikrosfer o pożądanych właściwościach chemosensorycznych i badanie ich potencjalnych zastosowań w próbkach biologicznych.
Nauki Chemiczne