Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Patrycja Elżbieta Ciosek-Skibińska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
patrycja.skibinska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok 20 w Katedrze Biotechnologii Medycznej,
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Badanie „odcisków palca” kropek kwantowych dla celów analitycznych i bioanalitycznych. Tematyka doktoratu związana jest z zastosowaniem nanomateriałów – kropek kwantowych - do tworzenia fluorescencyjnych „odcisków palca”, służących do identyfikacji/oznaczania wybranych bioanalitów o podobnej strukturze: aminokwasów, oligopeptydów, neuroprzekaźników, hormonów, nukleozydów, metabolitów. Rozpoznawanie za pomocą unikalnego wzoru ukrytego w takim „odcisku palca” jest alternatywą dla klasycznego rozpoznawania molekularnego opartego na zasadzie zamka i klucza i wymaga zdekodowania pożądanej informacji za pomocą metod numerycznych. Celem doktoratu będzie zaprojektowanie, opracowanie wytworzenia i określenie możliwości analitycznych macierzy kropek kwantowych, które mają potencjał do tworzenia użytecznych narzędzi bioanalitycznych. Zaproponowana metodologia ma ogromny potencjał jako szybkie, uniwersalne, proste w wykonaniu testy, które mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej, biologii systemowej, badaniach proteomicznych i metabolomicznych.
Nauki Chemiczne