Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Monika Maria Staniszewska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
Monika.Staniszewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Centrum Zaawansowanych Materiałow i Technologii Cezamat, pokoj nr 3.36, poniedziałek 9-12.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Poszukiwanie leków przeciwwirusowych - identyfikacja nowych wskazań dla substancji już obecnych na rynku (ang. drug repurposing) wobec COVID 19. Badania nad zespołem aktywacji mastocytów (MC) i roli MC w procesie zapalnym odpowiedzialnym za ciężki przebieg COVID-19, co umożliwi wskazanie nowych celów dla leków anty-COVID-19. Badanie działania kromoglikanu (leku dopuszczonego do obrotu) jak również potencjalnych substancji czynnych- opracowanych i zbadanych in vitro i in vivo przez nasz zespół) w hamowaniu „burzy cytokin”. Badania w zakresie zahamowania procesu degranulacji komórek MC w odpowiedzi na SARS-CoV-2. Współpraca z bioinformatykami w celu wytypowania in silico substancji, które zostaną użyte w badaniach in vitro oraz ex vivo w celu potwierdzenia mechanizmu ich działania jak również skuteczności w zahamowaniu infekcji SARS-CoV-2. Analiza roli MC w indukowaniu „burzy cytokin” (i) jej hamowaniu poprzez blokowanie degranulacji MC, i (ii) hamowaniu replikacji wirusa. Poznania funkcji molekularnych mastocytów (MC) w COVID-19 oraz wytypowanie rozwiązań terapeutycznych w eksperymentach. Badania prowadzone będą z użyciem pseudo-SARS-CoV-2, jak również we współpracy z NIZP-PZH BIP (BSL3).
Nauki Chemiczne