Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Małgorzata Agnieszka Adamczyk
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
malgorzata_adamczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, p103A, p210 malgorzata_adamczyk@pw.edu.pl
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszary zainteresowań: biologia systemowa mikroorganizmów i komórek eukariotycznych, powiązanie regulacji genów z metabolizmem komórkowym, identyfikacja nowych szlaków metabolicznych, które mogą być zaburzone w komórkach nowotworowych, centralny metabolizm węgla, inżynieria metaboliczna w kierunku otrzymania produktów biologicznych i systemów modelowych do testowania leków
Nauki Chemiczne