Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Hanna Anna Krawczyk
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
hanna.krawczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok,132, konsultacje: środa 10.15-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Tematyki badawcze: • synteza i badanie różnych przełączników molekularnych do wykorzystania w fotofarmakologii; • zastosowanie spektroskopii NMR do analizy markerów chorób metabolicznych;
Nauki Chemiczne