Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Dominik Jerzy Jańczewski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
dominik.janczewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, Pawilon p.28; dominik.janczewski@pw.edu.pl; tel: +22 234 5583; http://biomat.ch.pw.edu.pl/
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
SYNTEZA I MODYFIKACJA POLIMERÓW W ramach prac zespołu BioMat zajmujemy się syntezą różnych materiałów polimerowych. Szczególnie interesującym fragmentem prac jest opracowanie metod kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie postpolimeryzacyjnym, czyli już po utworzeniu głównego łańcucha polimerowego. Staramy się opracować sposoby pozwalające na prowadzenie takich procesów w sposób kontrolowany. Ważnym element tych badań jest zrozumienie wzajemnego odziaływania centrów reakcyjnych, rozmieszczonych wzdłuż łańcucha polimerowego.
Nauki Chemiczne