Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Dominik Jerzy Jańczewski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
dominik.janczewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, Pawilon p.28; dominik.janczewski@pw.edu.pl; tel: +22 234 5583; http://biomat.ch.pw.edu.pl/
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
POLIMERY PRZECIWBAKTERYJNE Każdego roku coraz więcej ludzi umiera z powodu infekcji bakteryjnych powodowanych przez szczepy antybiotykooporne. Stało się to motywacją do poszukiwań nowych klas polimerowych substancji przeciwmikrobowych, o znaczącej aktywności przeciwbakteryjnej. Staramy się stworzyć polimery kationowe indukujące lizę bakteryjnej ściany komórkowej. Poza syntezą materiałów, ważne jest zrozumienie mechanizmu działania takich związków na poziomie komórkowym, badając odziaływanie polimerów z organizmami oraz modelami błony lipidowej. Wykorzystujemy modele warstw lipidowych w eksperymentach z użyciem techniki Czarnych Błon Lipidowych (Black Lipid Membranes, BLM), Mikrowagi Kwarcowej (Quartz Crystal Microbalance, QCM) i w szeregu technik z zastosowaniem znakowanych fluorescencyjnie liposomów. Nasze polimery są również testowane na szczepach izolowanych w szpitalach zakaźnych.
Nauki Chemiczne