Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jarosław Józef Zawadzki
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
jaroslaw.zawadzki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 111-IS, pokoj 617, środy, godz. 13.30 do 14.15 (po umowieniu mailem)
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Modelowanie geostatystyczne w zastosowaniach środowiskowych lub w wybranych zastosowaniach inżynierskich, w szczególności dotyczące badań zanieczyszczenia i wilgotności gleby, suszy glebowej, ekosystemów roślinnych z wykorzystaniem oprogramowania bezpłatnego. Teledetekcja powierzchni ziemi, w szczególności wilgotności gleby, suszy glebowej i ekosystemów roślinnych w oparciu o ogólnodostępne dane satelitarne (np. z misji Earth Explorers lub Sentinels Europejskiej Agencji Kosmicznej) lub dane naziemne z wykorzystaniem oprogramowania bezpłatnego, Analysis of magnetic measurements related to the environment, e.g., soil magnetometric measurements, selected applications of magnetic materials, Examples of publications illustrating the research area in more detail can be found in the Web of Science database (Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/K-4740-2012).
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka