Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. Ewa Małgorzata Karwowska
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
ewa.karwowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, pok. 801, tel. 504 871 147
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza pomieszczeń. Drobnoustroje zasiedlające instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne. Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych do powietrza.
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka