Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Zuzanna Ewa Żołek-Tryznowska
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
zuzanna.tryznowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NT, 139a, śr. 10:00-12:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zainteresowania badawcze obejmują analizę swobodnej energii powierzchniowej materiałów drukowych, otrzymywanie, właściwości i modyfikacje folii biodegradowalnych jako opakowań.
Inżynieria Mechaniczna