Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
tomasz.chmielewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowy Technologiczny; NT 223
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Spajanie materiałów zaawansowanych, procesy spajania hybrydowego, modyfikacja powierzchni, regeneracja powierzchni, spajanie w stanie stałym
Inżynieria Mechaniczna