Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Robert Stanisław Głębocki
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
robert.glebocki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Aerodynamiki, 100a, poniedziałek 15-18
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Prace badawcze w obszarze sterowania bezzałogowych statków powietrznych i rakiet.
Inżynieria Mechaniczna