Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Piotr Lichota
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
piotr.lichota@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Aerodynamiki, 106, pon 12-13
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Prace badawcze w zakresie dynamiki lotu, modelowania ruchu obiektów latających, identyfikacji systemów w zagadnieniach lotniczych
Inżynieria Mechaniczna