Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
krzysztof.sibilski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Aerodynamiki, 201, pon 16-17
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Prace badawcze w zakresie dynamiki lotu i sterowania statków powietrznych
Inżynieria Mechaniczna