Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ryszard Santarek
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
krzysztof.santarek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowy Technologiczny, pok.NT229
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Mass cusomization: projektowanie systemów produkcyjnych, organizacja i zarządzanie produkcją wyrobów kastomizowanych (tzn. spełniających różnorodne wymagania specyficznych klientów) z wykorzystaniem rozwiązań imożliwością uzyskiwania wysokiej efektywności i produktywności typowej dla produkcji na dużą skalę (produkcja masowa, wielkoseryjna). Masowa kastomizacja jest jednym z kierunków rozwoju organizacji i zarzadzania produkcją, obejmuje różne zagadnienia: techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, społeczne, itp. Jest ważnym narzędziem poprawy konkurencyjności przedsiebiorstw, pozwalając im spełniać indywidualne wymagania klientów (jak w produkcji jednostkowej i małoseryjnej) a zarazem osiągąć efekty skali działalności typowe dla produkcji masowej i wielkoseryjnej. Specyficznym problelem jest planowanie i sterowanie produkcją kastomizowaną. Problem dotyczy rozwoju nowych metod (algorytmów) planowania i sterowania produkcją, integracji z istniejącymi systemami (np. ERP ale nie tylko) oraz z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0.
Inżynieria Mechaniczna