Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
Jednostka:
Wydział Mechatroniki
E-mail:
Adam.Wozniak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Mechatroniki, pok. 219
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Specjalizuje się w obszarze metrologii wielkości geometrycznych, głównie w zakresie opracowania algorytmów, modelowania i badania dokładności szeroko rozumianych współrzędnościowych systemów pomiarowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, energetycznego, precyzyjnego oraz w inżynierii biomedycznej. Zajmuje się również inżynierią jakości i teorią niezawodności urządzeń mechatronicznych.
Inżynieria Mechaniczna