Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Adam Mariusz Rogowski
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
adam.rogowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Stary Technologiczny, ST107
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zakres prowadzonych prac badawczych obejmuje zagadnienia związane z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, w szczególności zaawansowane techniki komunikacji człowiek - maszyna, bazujące na rozpoznawaniu obrazu i rozpoznawaniu mowy.
Inżynieria Mechaniczna