Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Robert Klaudiusz Cherbański
Jednostka:
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
E-mail:
robert.cherbanski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1, p. 526
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Proponowana tematyka badawcza dotyczy nowatorskiej metody produkcji wodoru w wyniku bezpośredniej konwersji metanu z biogazu i innych źródeł do wodoru i węgla w mikrofalowym reaktorze katalitycznym. Aktualność proponowanej tematyki została potwierdzona przez Komisję Europejską w ramach niedawno rozpisanego konkursu Horyzont Europa, którego jednym z beneficjentów została PW (dr hab. inż. Robert Cherbański, profesor uczelni - kierownik projektu w PW). Szeroki zakres prac, który został powierzony PW daje bardzo duże możliwości rozwoju naukowego dla osoby, która zdecyduje się na realizowanie doktoratu. Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie demonstratora technologii bezpośredniej konwersji biogazu w cenne materiały węglowe i strumień bogaty w wodór. Proponowana tematyka badawcza ma ścisły związek z jednym z rozwijanych kierunków badawczych w ZKiTP na WICHiP. Wcześniej prace dotyczyły otrzymywaniu wodoru i gazu syntezowego zarówno metodami klasycznymi (reforming parowy i suchy), jak i metodami innowacyjnymi, np. otrzymywanie wodoru z równoczesną sekwestracją CO2. W jednym z obecnie realizowanych projektów otrzymywany gaz syntezowy służy do otrzymywania paliwa przyszłości, eteru dimetylowego.
Inżynieria Chemiczna