Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Optyka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 optyka ,artykuł, współczynnik fazowy, dyfrakcyjny, optyka, obrazowanie, obrazowanie optyczne, elementy optyczne, dyfrakcja, faza światła, hologramy, projektowanie optyczne, optyka fourierowska, płytki strefowe, optoelektronika i fotonika, soczewki, badania, kolor, projekcja obrazu, optyka, próbkowanie, prezbiopia
2 optyka, artykuł, obrazowanie, optyka dyfrakcyjna, obrazowanie optyczne, elementy optyczne, fizyka stosowana, silnik elektryczny..., teraherce, badania fazy światła, domena thz, soczewka dyfrakcyjna, soczewki, dyfrakcja, hologramy, właściwości optyczne, kolor
3

I am involved in the development of new computational microscopy methods for the study of living cells and tissue sections. I use techniques of classical optoelectronic data (images) registration and their subsequent numerical reconstruction with specialized algorithms (also based on machine learning and deep learning) to overcome limitations related to small field of view, low signal to noise ratio, poor contrast etc. Computational microscopy techniques of particular interest include interference microscopy, diffraction tomography, Fourier ptychography, and holographic lensless microscopy. The opto-numerical microscopes being developed allow key live cell measurements to be made without the photochemical stress associated with fluorescent staining. Our techniques are gaining popularity among biologists with whom I collaborate extensively. I am also conducting collaborative research projects with researchers from the University of Valencia (Prof. Vicente Micó's group), Arctic University of Norway in Tromso (Prof. Balpreet Ahluwalia's group) and Nanjing University (Prof. Chao Zuo's group). I invite those willing to contact me and collaborate on an interdisciplinary PhD combining photonics, data analysis and biomedical engineering.

4

Badania prowadzone sią w trzech częściowo pokrywajacych się obszarach: (1) rozwój nowych multimodalnych metod i systemów optycznych słyżących badaniom trójwymiarowych mikrostruktur biologicznych i technicznych, (2) rozwój metod przetwarzania danych obrazowych (włącznie z AI) oraz (3) ich zastosowania  do rozwi,ązywania problemów biomedycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.   Pierwszy z obszarów obejmuje zagadnienia rozwoju systemów ilościowego obrazowania fazowego z wykorzystaniem cyfrowej mikroskopii holograficznej, optycznej tomografii dyfrakcyjnej  i optycznej tomografii koherencyjnej. W drugim obszarze skupiam się na rozwoju nowych algorytmów do analizy przestrzenno-czasowej  multimodalnych danych pozyskiwanych w/w systemami. Trzeci obszar   obejmuje zagadnienia zwiazane z zastosowaniami (i interpretacją) pozyskanych danych w biomedycynie (badania dot. chorób neurodegeneracyjnych).