Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

LEGAL SCIENCES

# Obszar badawczy

Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, konstytucjonalizm, idea rządów prawa, kontrola konstytucyjności prawa, sądownictwo konstytucyjne, tworzenie prawa, prawo parlamentarne, stany nadzwyczajne, doktryna konieczności państwowej, teoria prawa, filozofia prawa, etyka praktyczna (stosowana), … More

Current research directions include four areas:

1. philosophical-legal - the formation of the state and law in in-formation civilization,

2. computer science-legal - virtual simulations and infrastructural control, 

3. political-legal - the evolution of the pri… More