Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
prof. Maciej Sypek
Faculty:
Faculty of Physics
E-mail:
maciej.sypek@pw.edu.pl
Contact:
Gmach Fizyki 135B
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1 optyka, artykuł, obrazowanie, optyka dyfrakcyjna, obrazowanie optyczne, elementy optyczne, fizyka stosowana, silnik elektryczny..., teraherce, badania fazy światła, domena thz, soczewka dyfrakcyjna, soczewki, dyfrakcja, hologramy, właściwości optyczne, kolor Physical Science