Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
Ph.D., D.Sc. Wojciech Wróbel
Faculty:
Faculty of Physics
E-mail:
wojciech.wrobel@pw.edu.pl
Contact:
Gmach Fizyki p.129
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1 energia, materiały, fizyka stosowana, materia skondensowana, fizyka chemiczna, bizmut, tlenek bizmutu, spektroskopia, dyfrakcja rentgenowska, fluoryt, dyfrakcja proszkowa rentgenowska, struktura fluorytu, dyfrakcja rentgenowska fluorytu, jony, spektroskopia impedancyjna ac, analiza termiczna, bimevox Physical Science