Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Dyfrakcja-rentgenowska:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 New drugs, effective especially in civilization diseases, are constantly in demand. However, introducing a new active substance to the market is very costly, which results in a relatively small number of new drugs appearing in the world every year. Often, even promising molecules may have low bioavailability and poor solubility, which prevents their effective use. Therefore, new modifications of already known active pharmaceutical ingredients are sought, using, inter alia, crystal engineering methods. They are aimed at developing methods of obtaining new salts, solvates, polymorphs, and co-crystals for already known drugs. Studies carried out in this area are based on structure correlation analysis and new algorithms using large databases to design new forms of selected active pharmaceutical ingredients. Then, the synthesis of selected systems is carried out followed by full characterization of the solid phase, most often by X-ray diffraction or spectroscopic methods. Pharmaceutical property studies are also being carried out on promising systems.
2 energia, materiały, fizyka stosowana, materia skondensowana, fizyka chemiczna, bizmut, tlenek bizmutu, spektroskopia, dyfrakcja rentgenowska, fluoryt, dyfrakcja proszkowa rentgenowska, struktura fluorytu, dyfrakcja rentgenowska fluorytu, jony, spektroskopia impedancyjna ac, analiza termiczna, bimevox
3

Moje zainteresowania badawcze obejmują chemię strukturalną związków zawierających stereoaktywne wolne pary elektronowe. Realizuję je poprzez badanie związków arsenu i antymonu na +3 stopniu utlenienia pod ciśnieniem atmosferycznym oraz zwiększonym. Do badanych związków należą m. in. odmiany polimorficzne tlenku arsenu(III) oraz jego związki inkluzyjne i interkalacyjne. Prowadzone badania mają charakter podstawowy i ich celem jest otrzymywanie nowych związków chemicznych z wolnymi parami elektronowymi, poznanie ich struktury i jej zrozumienie w oparciu o właściwości drobin, które je tworzą. Warsztat badawczy obejmuje dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego na monokryształach i proszkach, obliczenia kwantowo-mechaniczne z periodycznymi warunkami brzegowymi oraz analiza korelacyjna danych pozyskiwanych z baz danych strukturalnych. Do charakteryzacji stereoaktywności wolnych par elektronowych stosowany jest wektorowy model walencyjności wiązań oraz nowe definicje liczby koordynacyjnej.