Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
prof. Mariusz Wasiak
Faculty:
Faculty of Transport
E-mail:
mariusz.wasiak@pw.edu.pl
Contact:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 363, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1 Zagadnienia z zakresu transportu drogowego oraz szerzej systemów logistycznych dotyczące m.in. technologii przewozowych (w tym ładunków specjalnych), organizacji przewozów drogowych, problematyki doboru finansowania oraz kompozycji flot samochodowych, optymalizacji systemów przewozowych, modelowania ruchu, kształtowania sieci logistycznych, optymalizacji potencjału systemów logistycznych, zapasów, a także ekonomicznej i wielokryterialnej oceny efektywności rozwiązań w transporcie drogowym Civil Engineering, Geodesy and Transport