Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Modelowanie-matematyczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Designing, modeling, and optimizing logistics systems emphasize warehouse infrastructure, cross-docking, transshipment, and industrial facilities. Storage and internal transport technology, automatic material handling systems, and order-picking systems. Optimization of logistics and transportation processes, including material and information flow processes. Advanced FlexSim simulation of logistics systems, including internal transport systems, warehouse, and production infrastructure. Information systems in supply chains, Industry 4.0 in logistics, digital twin, digital shadow, Warehouse Management System, Warehouse Control System, green warehousing, ecological and sustainable transport. Urban logistics.
2 Research studies in flight dynamics, aircraft motion modeling, and system identification applications in aeronautical problems.
3 Zagadnienia z zakresu transportu drogowego oraz szerzej systemów logistycznych dotyczące m.in. technologii przewozowych (w tym ładunków specjalnych), organizacji przewozów drogowych, problematyki doboru finansowania oraz kompozycji flot samochodowych, optymalizacji systemów przewozowych, modelowania ruchu, kształtowania sieci logistycznych, optymalizacji potencjału systemów logistycznych, zapasów, a także ekonomicznej i wielokryterialnej oceny efektywności rozwiązań w transporcie drogowym