Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Transport-drogowy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Modeling of systems and processes and multi-criteria decision support in transport and logistics covering the following areas and issues: traffic models, models of transport systems development, multi-criteria optimization and evolution algorithms in solving transport problems, traffic analysis, ecology and sustainable development of transport. The research concerns the decision-making problems of rail, road, urban transport, air transport, and city logistics. Supervisor of 18 doctors and over 200 masters, engineers, and bachelor's degrees. Manager, coordinator, or main contractor of several dozen research and industry projects.
2 Zagadnienia z zakresu transportu drogowego oraz szerzej systemów logistycznych dotyczące m.in. technologii przewozowych (w tym ładunków specjalnych), organizacji przewozów drogowych, problematyki doboru finansowania oraz kompozycji flot samochodowych, optymalizacji systemów przewozowych, modelowania ruchu, kształtowania sieci logistycznych, optymalizacji potencjału systemów logistycznych, zapasów, a także ekonomicznej i wielokryterialnej oceny efektywności rozwiązań w transporcie drogowym