Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
Phd Piotr Radziewicz
Jednostka:
Faculty of Administration and Social Sciences
E-mail:
piotr.radziewicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Noakowskiego 18/20, pok. 509, czwartek 10:00-11:30
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, konstytucjonalizm, idea rządów prawa, kontrola konstytucyjności prawa, sądownictwo konstytucyjne, tworzenie prawa, prawo parlamentarne, stany nadzwyczajne, doktryna konieczności państwowej, teoria prawa, filozofia prawa, etyka praktyczna (stosowana), prawne i etyczne problemy współczesnej cywilizacji, współczesne zastosowania prawa i etyki.

Legal Sciences