Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Filozofia-prawa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, konstytucjonalizm, idea rządów prawa, kontrola konstytucyjności prawa, sądownictwo konstytucyjne, tworzenie prawa, prawo parlamentarne, stany nadzwyczajne, doktryna konieczności państwowej, teoria prawa, filozofia prawa, etyka praktyczna (stosowana), prawne i etyczne problemy współczesnej cywilizacji, współczesne zastosowania prawa i etyki.

2

Current research directions include four areas:

1. philosophical-legal - the formation of the state and law in in-formation civilization,

2. computer science-legal - virtual simulations and infrastructural control, 

3. political-legal - the evolution of the principles of the political system towards a global state,

4. administrative-legal - the science of administration and management in the new world order.

Currently, the research work is related to the implementation of the Science and Population Project, dedicated to the architecture and infrastructure of the Great Reset. They focus on the interdisciplinary problems of applying artificial intelligence to governance and the development of fifth-generation networks for building the Internet of Things. They address issues of digital identity identification, digital currency of central banks, social credit systems and guaranteed basic income.