Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
Ph.D., D.Sc. Janusz Marian Zawiła-Niedźwiecki
Faculty:
Wydział Zarządzania
E-mail:
janusz.zawila-niedzwiecki@pw.edu.pl
Contact:
NT 132, konsultacje uzgadniane mailowo
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1 risk management, business continuity, knowledge management, strategic management, digitalization strategy, methodology of management sciences Management and Quality Studies