Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
prof. Małgorzata Kujawińska
Jednostka:
Faculty of Mechatronics
E-mail:
malgorzata.kujawinska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
pok.515, czwartek 10.00-12.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Badania prowadzone sią w trzech częściowo pokrywajacych się obszarach: (1) rozwój nowych multimodalnych metod i systemów optycznych słyżących badaniom trójwymiarowych mikrostruktur biologicznych i technicznych, (2) rozwój metod przetwarzania danych obrazowych (włącznie z AI) oraz (3) ich zastosowania  do rozwi,ązywania problemów biomedycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.   Pierwszy z obszarów obejmuje zagadnienia rozwoju systemów ilościowego obrazowania fazowego z wykorzystaniem cyfrowej mikroskopii holograficznej, optycznej tomografii dyfrakcyjnej  i optycznej tomografii koherencyjnej. W drugim obszarze skupiam się na rozwoju nowych algorytmów do analizy przestrzenno-czasowej  multimodalnych danych pozyskiwanych w/w systemami. Trzeci obszar   obejmuje zagadnienia zwiazane z zastosowaniami (i interpretacją) pozyskanych danych w biomedycynie (badania dot. chorób neurodegeneracyjnych).

Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies