Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
prof. Teresa Zielińska
Jednostka:
Faculty of Power and Aeronautical Engineering
E-mail:
teresa.zielinska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Nowy Lotniczy, pok. (room) 226
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
robotyka (robotics), synteza ruchu, roboty humanoidalne , roboty asystujące
Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies