Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Synteza-ruchu:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 robotyka (robotics), synteza ruchu, roboty humanoidalne , roboty asystujące
2 robotics, humanoids, assisting robots, arificial intelligence methods, real time control in robotics