Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Przewodniki-jonowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Chemistry and technology of polymer materials with ionic conductor properties.