Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Projektowaie-dzialan-robotow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 robotics, humanoids, assisting robots, arificial intelligence methods, real time control in robotics