Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Plazma:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 c++, fizyka jądrowa, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii, brookhaven national laboratory, gwiazda, fizyka jądrowa wysokich energii, fizyka wysokich energii, fizyka ogólna, rhic, korelacje, eksperyment gwiezdny, niepewności, przekrój, symulacja, kwarki, kwarki b, tło, ogólna nauka i technika, plazma, plazma kwarkowo-gluonowa, symulacja zderzeń ciężkich jonów, monte carlo, wydajność, kwarki ciężkie, symulacje fizyki jądrowej, przepływ eliptyczny
2 The main research areas are: - preparation of catalysts for the decomposition of toxic compounds under non-equilibrium plasma conditions and in combined plasma-catalytic processes, - modification of the surface of plastics in order to obtain materials with hydrophilic properties, - decomposition of liquid and gaseous chemical compounds, - the processing of plastics into products that can be reused in chemical processes, - industrial chemical waste management, - obtaining hydrogen from renewable resources.