Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Metamaterialy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Microwave characterization of materials (1-110 GHz) for 5G and 6G technology with the aid of resonance methods. The main attention will be focused on liquids and composite metamaterials with magnetic properties, which will be characterized with such equipment as Fabry-Perot open resonator or dielectric resonators. Research will be in close collaboration with international partners of the research team.
2 Tematyka badań jest związana z modelowaniem właściwości optycznych pasywnych, aktywnych i nieliniowych struktur fotonicznych, zarówno objętościowych oraz falowodowych zbudowanych między innymi na bazie metamateriałów, w tym metamateriałów hiperbolicznych. Badania posiadają charakter teoretyczny i są nakierowane na poszukiwania nowych efektów (w tym efektów topologicznych) oraz możliwości ich wykorzystania do tworzenia nowych pasywnych przyrządów fotonicznych (liniowych i nieliniowych), laserów oraz struktur falowodowych o unikatowych właściwościach