Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Krystalizacja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 energia, materiały, fizyka stosowana, chemia fizyczna, przewodnictwo jonowe, etylen, lit, elektrolity, litfsi, krystalizacja, ogrzewanie, chłodzenie, topnienie, sól litfsi, peo, imidek litu, materiały krystaliczne, elektrochemia, jony, jony tlenkowe, stosunek molowy, faza krystaliczna, mikroskop polaryzacyjny
2

Crystallization and research on the crystal structure and electrical and magnetic properties of inorganic and hybrid functional materials (superconductors, magnetic materials, thermoelectric materials and semiconductors) for potential applications in energy conversion, signal detection systems, microwave and thermoelectric techniques. Research on electrocrystallization processes and electrochemical intercalation of layered transition metal chalcogenides. Synthesis and study of rheological properties of complex fluids and electrorheological materials (fluids, gels and elastomers).