Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Dynamika:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 serce, dynamika, częstość akcji serca, nauki nieliniowe, medycyna, artykuł, kardiologia, serce, pacjenci, fizyka medyczna, fizyka statystyczna, system sercowo-naczyniowy..., silnik biomedyczny..., ecg, medycyna, odstępy rr, układ dynamiczny, arytmia, człowiek, oscylatory, złożoność, modele
2 Analysis, synthesis, design, and optimization of complex dynamical systems, particularly in robotics, machinery, and multibody mechanisms applications. Computational methods for motion planning and control and experimental verification of these methods. 1. Research on kinematics and dynamics of redundant manipulators as well as overactuated and underactuated dynamical systems. Optimal trajectory planning for robots and manipulators, especially in time-varying environments under the real-time requirement. Model-based control methods. Direct human-robot physical interactions. 2. Development, implementation, and experimental verification of computationally effective methods for modeling rigid or flexible multibody systems with redundant constraints. Research on systems with friction in joints—development of friction models embedded in the algorithms for multibody systems computations. Applications of computer simulation methods in the design and optimization of machines and mechanisms.
3 Analysis, synthesis, design, and optimization of complex dynamical systems, particularly in robotics, machinery, and multibody mechanisms applications. Computational methods for motion planning and control and experimental verification of these methods. 1. Research on kinematics and dynamics of redundant manipulators as well as overactuated and underactuated dynamical systems. Optimal trajectory planning for robots and manipulators, especially in time-varying environments under the real-time requirement. Model-based control methods. Direct human-robot physical interactions. 2. Development, implementation, and experimental verification of computationally effective methods for modeling rigid or flexible multibody systems with redundant constraints. Research on systems with friction in joints—development of friction models embedded in the algorithms for multibody systems computations. Applications of computer simulation methods in the design and optimization of machines and mechanisms.
4

Opis obszaru badawczego

5

1. Stateczność i dynamika konstrukcji w zakresie liniowym i nieliniowym (np. wyznaczanie scieżek równowagi, badanie punktów krytycznych stateczności i pokrytycznego zachowania konstrukcji, analiza zwichrzenia belek, ...); 
2. Optymalizacja kształtu i topologii konstrukcji prętowych

6

1. Structural stability and dynamics in linear and nonlinear formulation (eq. determination of equilibrium paths, analysis of critical points and post-buckling behaviour of structures, analysis of lateral-torsional buckling of beams, ...); 
2. Shape and topology optimization of structures