Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Badania-strukturalne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Opracowanie nowego leku, od pierwotnego pomysłu do wprowadzenia gotowego produktu na rynek, jest procesem złożonym, niewiarygodnie kosztownym i bardzo nieefektywny. Z pomocą przychodzi spektrometria mas (MS), która jest techniką analityczną charakteryzującą się wysoką czułość, selektywnością i szybkością. W połączeniu z nowoczesnymi systemami wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) pozwala na analizę i ocenę tysięcy związków w krótkim czasie, co jest szczególnie istotne na wczesnym etapie opracowywania leków i w badaniach przedklinicznych. Co więcej, HPLC-MS pozwala zarówno na prowadzenie badań jakościowych (identyfikacji struktur związków i ich metabolitów), jak i ilościowych (pomiar stężeń). Wszystko to sprawia, że technika ta znacząco zmienia sposób, w jaki przemysł farmaceutyczny odkrywa nowe terapie i rozwija je w bezpieczne i dostępne na rynku leki.

2

Crystallization and research on the crystal structure and electrical and magnetic properties of inorganic and hybrid functional materials (superconductors, magnetic materials, thermoelectric materials and semiconductors) for potential applications in energy conversion, signal detection systems, microwave and thermoelectric techniques. Research on electrocrystallization processes and electrochemical intercalation of layered transition metal chalcogenides. Synthesis and study of rheological properties of complex fluids and electrorheological materials (fluids, gels and elastomers).