Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Badania:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 optyka ,artykuł, współczynnik fazowy, dyfrakcyjny, optyka, obrazowanie, obrazowanie optyczne, elementy optyczne, dyfrakcja, faza światła, hologramy, projektowanie optyczne, optyka fourierowska, płytki strefowe, optoelektronika i fotonika, soczewki, badania, kolor, projekcja obrazu, optyka, próbkowanie, prezbiopia
2 Research and protection of architectural heritage with a special focus on different types of 19th and 20th century rural and urban residential architecture.
3 Lighting of means of transport and transport infrastructure. Modeling and simulation of optical-lighting systems. Design of innovative lighting systems of the public transport infrastructure. Energy efficiency of lighting. Light pollution. Impact of lighting on humans. Studies of the state of the means of transport lighting and lighting infrastructure. Issues of lighting in Smart City.