Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Robotyzacja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 The scope of scientific research interests includes the issues related to automatization and robotization of production processes, in particular advanced techniques of man-machine communication, based on automatic image recognition and speech recognition
2 1. Zebranie informacji nt.: Nowych rozwiązań stosowanych w przemysle spożywczym. 2. Przeprowadzenie badań porównawczych (kontrolnych, ocenowych i poznawczych) umożliwiających porównanie firm RP z UE. 3. Wyznaczenie kierunku dalszego rozwoju                                                                                                                                                                                             branży na rynku krajowym;