Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
prof. Artur Przelaskowski
Faculty:
Faculty of Mathematics and Information Science
E-mail:
Artur.Przelaskowski@pw.edu.pl
Contact:
p.
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 3/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1

Informatyka medyczna; Informatyka zorientowana na człowieka; Teoria informacji; Komputerowe wspomagania decyzji; Inteligencja obliczeniowa, rozszerzona, wzmocniona; Reprezentacje rzadkie sygnałów; Oszczędne próbkowanie; Ocena jakości obrazów; Przetwarzanie i analiza obrazów; Multimedia  

Information and Communication Technology
2

Medical informatics; Human-centered computing; Information theory; Computerized decision support; Computational, augmented, amplified intelligence; Sparse signal representations; Compressed sensing; Image quality assessment; Image processing and analysis; Multimedia 

Information and Communication Technology
3

Medical informatics; Human-centered computing; Information theory; Computerized decision support; Computational, augmented, amplified intelligence; Sparse signal representations; Compressed sensing; Image quality assessment; Image processing and analysis; Multimedia 

Biomedical Engineering