Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
prof. Dariusz Plewczyński
Faculty:
Faculty of Mathematics and Information Science
E-mail:
Dariusz.Plewczynski@pw.edu.pl
Contact:
tel. +48 22 234 7219; Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 222, 458
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1

Bioinformatyka, genomika obliczeniowa, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Information and Communication Technology
2

Bioinformatyka, genomika obliczeniowa, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Biomedical Engineering