Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
Ph.D., D.Sc. Piotr Samczyński
Faculty:
Faculty of Electronics and Information Technology
E-mail:
piotr.samczynski@pw.edu.pl
Contact:
Gmach Elektroniki, pok.453; termin konsultacji poniedziałek, g. 10-12
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 4/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1

Opis obszaru badawczego

Information and Communication Technology
2

Opis obszaru badawczego

Information and Communication Technology