Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
Ph.D., D.Sc. Andrzej Ordys
Faculty:
Faculty of Mechatronics
E-mail:
andrzej.ordys@pw.edu.pl
Contact:
Gmach Mechatroniki, pok 255
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1

(1) Zagadnienia zwiazane z projektowaniem zaawansowanych metod sterowania, w tym zwłaszcza sterowania predykcyjnego. Zastosowania do napędów pojazdów, w tym elektrycznych i hybrydowych; do układów robotycznych i do rozproszonej generacji energii elektrycznej ze róde odnawialnych. (2)  Metody projektowania sterowania odpornego na ataki cybernetyczne.

Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies
2

(1) Issues related to the design of advanced control algorithms, especially model-based predictive control. Applications to drivetrain(s) of vehicles, including electric and hybrid; to robotic systems; and to systems of distributed generation of electricity from renewable sources. (2)Design of control resistant to cybernetic attacks (resilient control).

Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies