Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
Ph.D., D.Sc. Andrzej Ratkiewicz
Faculty:
Faculty of Transport
E-mail:
andrzej.ratkiewicz@pw.edu.pl
Contact:
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1 logistyka, technologia transportu, transport, optymalizacja, logistyka, technologia magazynowania Civil Engineering, Geodesy and Transport