Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Supervisor:
prof. Agnieszka Anna Bitkowska
Faculty:
Wydział Zarządzania
E-mail:
agnieszka.bitkowska@pw.edu.pl
Contact:
NT, 213, konsultacje uzgadniane mailowo
Base of Knowledge WUT :
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Research Area Dziedzina naukowa
1

business process management, process and project management, digitization of processes, process leadership, integrated business process mangement

Management and Quality Studies