Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
Ph.D., D.Sc. Marek Gągolewski
Jednostka:
Faculty of Mathematics and Information Science
E-mail:
marek.gagolewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
(przez e-mail)
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
see https://www.gagolewski.com/
Information and Communication Technology