Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
Ph.D., D.Sc. Krzysztof Cabaj
Jednostka:
Faculty of Electronics and Information Technology
E-mail:
krzysztof.cabaj@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
313 WEiTI
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
cyber security, network security, IoT security, ICS security, malware analysis, HoneyPot systems
Information and Communication Technology