Doctoral Schools WUT

Search Engine for Promoters and Research Areas

Promotor:
Ph.D., D.Sc. Piotr Samczyński
Jednostka:
Faculty of Electronics and Information Technology
E-mail:
piotr.samczynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektroniki, pok.453; termin konsultacji poniedziałek, g. 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Opis obszaru badawczego

Information and Communication Technology